Tori hobune on universaalne hobune, kellel on silmapaistev, äratuntav tüüp ning teda iseloomustab mitmekülgne kasutusotstarve.
Hea iseloom, koostöövalmidus ja töötahe on teinud tori hobusest lahutamatu kaaslase talu-ja metsatöödel, turismitaludes, hobi-,vabaajahobusena ja spordis. Tori hobuse head liikumised, rahulik temperament ja hea alluvus on suurendanud nende kasutust erinevatel ratsaspordialadel. Tori hobustega on võidetud Eesti Meistritiitleid erinevatel ratsaspordialadel- rakendispordist takistussõiduni. Kaasajal saadab edu tori hobuseid koolisõidus, seda eelkõige laste, noorte, juunioride ja harrastajate arvestuses. Tori hobustel on turgu nii Eesti siseselt kui välismaal. Tori hobuse fanne on nii lähiriikides Soomes ja Rootsis kui ka Austraalias ja Ameerikas. Ratsakoolid hindavad tori hobust kui head, vastupidavat ja sõbralikku hobust.


Tori hobuse säilitamise eesmärk

Tori tõu puhul on eesmärk säilitada tori hobuse tõugu kui rahva kultuuripärandit ja väärtustada kaasaegses võtmes tehtud aretustööd. Selles hobuses on seotud tori hobuste põlvnemise ühtlikkus tori tõu esiisast Hetmanist, paljude tori märade põlvnemised jooksevad välja üle Tori Hobusekasvanduse põhikarja ja sealsetesse vanematesse märaperekondadesse. Tori Hobusekasvanduse tegevuse mõju on siiani väga oluline, hoitakse üle 160 aasta kestnud hobukultuuri - tori hobust, tema mitmekülgsust, konkurentsivõimet.
Säilitusprogrammi eesmärgiks on tagada tori hobusetõu geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja populatsiooni suurendamine.


Tori hobuste tõuraamat.

Tõuraamatusse on 1118 hobust. Tori tõugu hobuste tõuraamatu TA (universaalne suund) osasse kuulub 615 hobust ning aretussuuna osasse 503 hobust.
2016. aastal sündis 42 varssa.